Simplon Jongerenhotel headerfoto

Zoeken

Kerken in de stad

De stad Groningen telt verscheidene bezienswaardige kerken al dan niet met torens. In sommige van deze kerken worden nog steeds kerkdiensten gehouden, andere kerken zoals bijvoorbeeld de Der Aa-kerk, hebben inmiddels een culturele functie gekregen.

Martinikerk
De oorsprong van deze kerk ligt rond 1230 en de kerk bevat fresco’s uit de 13e eeuw en een van de allergrootste barokorgels van Noordwest-Europa. De Martinikerk is ontstaan uit een romanogotische kruisbasiliek uit circa 1230. Het koor werd rond 1430 gebouwd en steekt opvallend hoog boven de overige daken van de kerk uit.Tijdens de restauratie van 1961-1975 werd de kerk in zijn oude stijl hersteld. Bij de restauratie zijn muur- en gewelfschilderingen uit verschillende periodes blootgelegd. Informeer voor je bezoek even bij de VVV naar de openingstijden van de kerk.

De der Aa-kerk
Men vermoedt dat de Drentse Aa in de Middeleeuwen op de plaats van de huidige Vismarkt een binnenhaven heeft gevormd. In die tijd moet er al een houten kerk bij deze haven gestaan hebben ter ere van de beschermheilige der schippers. In 1226 werd ze gewijd onder de officiële naam: Kerk van Onze Lieve Vrouwe ter A. In de vijftiende eeuw werd de kerk in gotische stijl verbouwd.
De der Aa-kerk is geschikt voor vele soorten van gebruik. U kunt er terecht voor recepties, concerten, symposia of exposities.


Synagoge
Het ontwerp van de synagoge is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Amsterdamse architect Tjeerd Kuiper en de Groninger IJ. van der Veen. Het gebouw vertoont een mengeling van verschillende stijlen, waarbij de totaalindruk wordt bepaald door de Spaans- Moorse stijl van de dertiende eeuw.


Jozefkerk
De kathedrale kerk van het bisdom Groningen is een meesterwerk van de befaamde bouwmeester P.J.H. Cuypers. De kerk werd in 1887 gewijd. Bij het ontwerp liet Cuypers zich inspireren door de veertiende-eeuwse Broerkerk in Zutphen. De zeskantige toren heeft als bijnaam ‘de dronkemanstoren', vanuit welke richting men ook kijkt, er zijn altijd twee wijzerplaten te zien.